KOMUNALNO OPREMLJENA ZAZIDLJIVA ZEMLJIŠČA, KI SO PREDMET PRODAJE

1. Parcela št. 4: zemljišče parc. št. 615/8 neplodno v izmeri 2.979 m2

2. Parcela št. 5: zemljišče parc. št. 615/9 neplodno v izmeri 2.953 m2

3. Parcela št. 6: zemljišče parc. št. 615/10 neplodno v izmeri 2.757 m2

4. Parcela št. 8: zemljišče parc. št. 615/15 neplodno v izmeri - REZERVIRANA 1.992 m2

5. Parcela št. 10: zemljišče parc. št. 615/13 neplodno v izmeri 2.247 m2

Zemljišča za prodajo obsegajo skupno površino 12.928 m2.KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ

Komunalna oprema zemljišč predstavlja:

1. Priključitev na asfaltirano cesto širine 6,5 (2 x 3,25) m z obojestranskimi pločniki in krožnim križiščem na koncu obrtne cone.

2. Priključitev na javno vodovodno omrežje (cev na robu parcele) v skladu s pogoji upravljavca (Komunalno podjetje Ptuj d.d.)

3. Priključitev na javno fekalno kanalizacijsko omrežje (cev na robu parcele) v skladu s pogoji upravljavca s priključitvijo na ČN Bioclere 2 x 210 PE z možno nadgradnjo + 210 PE (na robu parcele).

4. Priključitev na meteorno kanalizacijsko omrežje (cev na robu parcele).

5. Priključitev na telekomunikacijsko omrežje v skladu s pogoji upravljavca (TELEKOM SLOVENIJE d.d.).

6. Priključitev na električno omrežje v skladu s pogoji upravljavca (Elektro Maribor d.d.)

7. Javna razsvetljava celotne ceste in delov zemljišč ob cesti.