KONKURENČNE PREDNOSTI POSLOVNO OBRTNE CONE CERKVENJAK

1. STRATEŠKA LEGA

Direkten uvoz na avtocesto MS-Maribor (A5) in bližina večjih mest ter industrijskih središč.
Bližina mednarodnih letališč Maribor (30 min) in Graz (1h).

2. PRILAGODLJIVA ZASNOVA

POC Cerkvenjak je zasnovana kot pregledna celota, ki ima urejen prometni režim in je razdeljena na funkcionalne enote, ki jih je mogoče povezati. Logistika in izgradnja infrastrukture je prilagojena investitorjem, prostorski načrti obsegajo vse stavbne, parkirne in infrastrukturne površine (vodovod, kanalizacija, električne in telekomunikacijske napeljave).

3. KONKURENČNA CENA

Cena zemljišča na kvadratni meter (m2) je med najnižjimi v regiji, prednost pa bodo imeli prvi kupci.

4. DELOVNA SILA

Za vaše proizvodne, logistične in visoko tehnološke namene vam lahko ponudimo izobraženo in usposobljeno delovno silo, ki z izkušnjami iz različnih dejavnosti lahko bistveno pripomore k uspehu vašega podjetja.

5. SERVISNE IN PODPORNE STORITVE

Občina Cerkvenjak, kot lastnik parcel, je opremila zemljišča z vso potrebno infrastrukturo, skrbi za servisne storitve (vzdrževanje cest, zimska služba, razsvetljava) ter v svojih okvirjih posreduje pri financiranju investicij (partnerske banke). Domačim in tujim podjetjem v sodelovanju s partnerji po želji nudi podporo s področij projektiranja, gradnje in nadzora gradnja ter vzdrževanja zemljišča.

6. ZELENA CONA

Poslovno-obrtna cona je umaknjena iz umazanih industrijskih središč, vendar hkrati dovolj blizu za enostavno in nemoteno poslovanje z njimi. V širši okolici cone ni onesnaženosti zraka in zemlje, prisoten je trend razvijanja 'zelenega' gospodarstva.

7. ŠIRITEV CONE

Območje POC Cerkvenjak omogoča širitev zemljišča ob avtocesti za poslovno-industrijske namene.