O OBČINI CERKVENJAK

Občina Cerkvenjak je upravno, gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče širšega območja. V občini živi 2.142 prebivalcev na površini 24,5 km2. Dobra prostorska umeščenost, ugodne gospodarske razmere ter izkušena in visoko izobražena delovna sila so bili dejavniki, zaradi katerih je občinsko vodstvo začelo razmišljati o izgradnji poslovno-obrtne cone. Glavni cilj je, da bi z jasno izoblikovano strategijo in vizijo ustvarili možnosti za trajnostni razvoj podjetij in regije ter da bi z odpiranjem novih delovnih mest zgradili pozitivno sinergijo z lokalnim okoljem. Za projekt je bilo potrebno zagotoviti in izdelati urbanistične in arhitektonske načrte, geološke in geomehanske raziskave, pridobiti projektno dokumentacijo in gradbena dovoljenja, obenem pa pripraviti pravne, finančne in komunikacijske načrte.

Najpomembnejše gospodarske panoge v občini so:
• Gradbeništvo
• Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
• Popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe
• Transportne storitve
• Trgovina in gostinstvo
• Turizem

Pogoje za razvoj novih manjših podjetij zagotavlja tudi občina s finančno pomočjo iz občinskega proračuna, s pripravo različnih razvojnih programov ter s prijavami na različne državne razpise.
Več informacij o občini Cerkvenjak lahko najdete na povezavi www.cerkvenjak.si