Prodajna cena infrastrukturno urejenih zemljišč v poslovno-obrtni coni Cerkvenjak je izjemno konkurenčna v primerjavi z drugimi conami. Izhodiščna cena za kvadratni meter (m2) komunalno opremljenih zemljišč znaša 19,00 EUR (brez DDV).

ODŠKODNINE ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI INVESTITORJI NE PLAČAJO, KER SO ZEMLJIŠČA BONITETE 0.

MOŽNOSTI SOFINANCIRANJA Z RAZPISI

JAPTI - Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije - http://www.spiritslovenia.si/

Slovenski podjetniški sklad - http://www.podjetniskisklad.si/sl/

Slovenski regionalni razvojni sklad - http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

Eko sklad-Slovenski okoljski javni sklad - https://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

EU skladi - http://www.eu-skladi.si/

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - http://www.mkgp.gov.si/